Omfangsdræn

Et omfangsdræn kan sammenlignes med en nedgravet tagrendeHvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn kan sammenlignes med en nedgravet tagrende, som ligger langs fundament og ydermur på et hus og leder overskydende vand væk.

Vandet kan enten være nedsivende overfladevand fra nedbør eller stamme fra høj grundvandsstand, som skaber et vandtryk mod huset.

Omfangsdrænet leder vandet væk fra jorden og fører det til en regnvandsbrønd
og videre til kloak og afløbssystem.

Få et uforpligtende tilbud på omfangsdræn her